Open Alps

OPIS

Deset partnerjev iz šestih držav EU sodelujejo v projektu s skupnim ciljem podpore SMPjem pri uvajanju procesov odprtega inoviranja. OpenAlps je del evropskega programa Alpine Space, ki ga financira evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) ter sodelujoče države. Skupna sredstva triletnega projekta so 2,6 milijona eurov. Projekt traja od julija 2011 do junija 2014.

PREGLED DEJAVNOSTI

Misija projekta OpenAlps je uvesti odprto inoviranje v SMPje, raziskovalne centre in lokalne oblasti. Za dosego tega cilja so vsi partnerji vključeni v sledeče dejavnosti:

 • WP2 – Upravljanje projekta: Da se zagotovi dosega projektnih ciljev, vsi partnerji sodelujejo v vsakodnevnem upravljanju projekta ter so v medsebojni komunikaciji.
 • WP3 – Informiranje javnosti: Ta delovni sklop zagotavlja informiranost in vključenost malih in srednje velikih podjetji, razvojno-raziskovalnih centrov, univerz, deležnikov in lokalnih oblasti.
 • WP4 – Analiza procesov odprtega inoviranja: Da bi razumeli najsodobnejše procese odprtega inoviranja, so projektni partnerji razpošiljali vprašalnike podjetjem in podjetnikom, izvajali intervjuje z razvojno-raziskovalnimi centri in predstavniki regionalnih oblasti, z namenom priprave DIGEP analize vzorčnih primerov. Odprto inoviranje podpira storitve in razvoj na primernem regionalnem in internacionalnem nivoju.
 • WP5 – Spletna platforma odprtega inoviranja: V tem delovnem sklopu se razvija in se bo uvedla večjezična spletna platforma za odprto inoviranje. Ta spletna borza bo omogočala sodelovanje med iskalci inovativnih rešitev in ponudniki le-teh. Prednosti so: ustvarjanje znanja in priložnosti za izmenjavo izkušenj v procesih odprtega inoviranja.
 • WP6 – Podpora SMP s projekti odprtega inoviranja: Ta delovni sklop podpira konkretne projekte odprtega inoviranja, s tem da ponuja SMP transnacionalne podporne storitve. Aktivnosti, ki jih promovira ta delovni sklop stimulirajo sodelovanje in prenos tehnologij med R&R centri ter SMP. Konkretne storitve so: organiziranje forumov odprtega inoviranja, treniranje za projekte odprtega inoviranja in usposabljanje kadrov za vodenje procesov odprtega inoviranja.
 • WP7 – Ustvarjanja kapacitet odprtega inoviranja: Da bi pričeli politični proces in dosegli trajnostni učinek po zaključku projekta bodo vsi partnerji:
  - ustanovili laboratorij odprtega inoviranja: kjer bodo delovne skupine lokalnih SMP in R&R razvile konkretne inovacije za procese in izdelke;
  - vzpostavili transnacionalno nagrado odprtega inoviranja: da bi spodbudili SMP, naj v svojih podjetjih uporabijo procese odprtega inoviranja;
  - organizirali regionalna srečanja mrež za predstavnike lokalne politike in vodje podjetniških grozdov.